HISTÒRIC CAMPIONS

  1. L’ANGEL D’ARAN – 13 LLIGUES
  2. LA RODA3 LLIGUES
  3. BAR GALAN3 LLIGUES
  4. AUTOESCOLA FREIXEDAS3 LLIGUES

I LLIGA TEMP. 1979-80 BOUTIC ANNA


II LLIGA TEMP. 1980-81 LA RODA


III LLIGA TEMP. 1981-82 LA RODA


IV LLIGA TEMP. 1982-83 LA RODA


V LLIGA TEMP. 1983-84 BAR RECREO


VI LLIGA TEMP. 1984-85 U . D. AMES


VII LLIGA TEMP. 1985-86 U . D. AMES


VIII LLIGA TEMP. 1986-87 CHIC – MOLINS


IX LLIGA TEMP. 1987-88 CHIC – MOLINS


IX LLIGA TEMP. 1987-88 CHIC – MOLINS


X LLIGA TEMP. 1988-89 PEUGEOT-TALBOT


XI LLIGA TEMP. 1989-90 PEUGEOT-TALBOT


XII LLIGA TEMP. 1990-91 L´ANGEL D´ARAN


XIII LLIGA TEMP. 1991-92 L´ANGEL D´ARAN


XIV LLIGA TEMP. 1992-93 L´ANGEL D´ARAN


XV LLIGA TEMP. 1993-94 SUBYCER


XVI LLIGA TEMP. 1994-95 AUTOESCOLA MOLINS


XVII LLIGA TEMP. 1995-96 BAR GALAN


XVIII LLIGA TEMP. 1996-97 BAR GALAN


XIX LLIGA TEMP. 1997-98 EL TOT


XX LLIGA TEMP. 1998-99 BAR REIXACH


XXI LLIGA TEMP. 1999-00 BAR REIXACH


XXII LLIGA TEMP. 2000-01 BAR GALAN


XXIII LLIGA TEMP. 2001-02 DIDAC – CER


XXIV LLIGA TEMP. 2002-03 BAR EL PASO


XXV LLIGA TEMP. 2003-04 BAR MUSICAL GOTIC


XXVI LLIGA TEMP. 2004-05 L´ANGEL D´ARAN


XXVII LLIGA TEMP. 2005-06 DIDAC – CER


XXVIII LLIGA TEMP. 2006-07 R.C.T.


XXIX LLIGA TEMP. 2007-08 AUTOESCOLA FREIXEDAS


XXX LLIGA TEMP. 2008-09 AUTOESCOLA FREIXEDAS


XXXI LLIGA TEMP. 2009-10 AUTOESCOLA FREIXEDAS


XXXII LLIGA TEMP. 2010-11 L´ANGEL D´ARAN


XXXIII LLIGA TEMP. 2011-12 L´ANGEL D´ARAN


XXXIV LLIGA TEMP. 2012-13 L´ANGEL D´ARAN


XXXV LLIGA TEMP. 2013-14 L´ANGEL D´ARAN


XXXVI LLIGA TEMP. 2014-15 L´ANGEL D´ARAN


XXXVII LLIGA TEMP. 2015-16 LAS PALMERAS


XXXVIII LLIGA TEMP. 2016-17 L´ANGEL D´ARAN


XXXIX LLIGA TEMP. 2017-18 L´ANGEL D´ARAN


XL LLIGA TEMP. 2018-19 J.J. COMERCIAL


XLI LLIGA TEMP. 2019-20 L´ANGEL D´ARAN


XLII LLIGA TEMP. 2020-21 L´ANGEL D´ARAN


XLIII LLIGA TEMP. 2021-22 L´ANGEL D´ARAN


XLIV LLIGA TEMP. 2022-23 NEW TEAM


ILLIGA TEMP. 1979-80BOUTIC ANNA
IILLIGA TEMP. 1980-81LA RODA
IIILLIGA TEMP. 1981-82LA RODA
IVLLIGA TEMP. 1982-83LA RODA
VLLIGA TEMP. 1983-84BAR RECREO
VILLIGA TEMP. 1984-85U . D. AMES
VIILLIGA TEMP. 1985-86U . D. AMES
VIIILLIGA TEMP. 1986-87CHIC – MOLINS
IXLLIGA TEMP. 1987-88CHIC – MOLINS
XLLIGA TEMP. 1988-89PEUGEOT-TALBOT
XILLIGA TEMP. 1989-90PEUGEOT-TALBOT
XIILLIGA TEMP. 1990-91L´ANGEL D´ARAN
XIIILLIGA TEMP. 1991-92L´ANGEL D´ARAN
XIVLLIGA TEMP. 1992-93L´ANGEL D´ARAN
XVLLIGA TEMP. 1993-94SUBYCER
XVILLIGA TEMP. 1994-95AUTOESCOLA MOLINS
XVIILLIGA TEMP. 1995-96BAR GALAN
XVIIILLIGA TEMP. 1996-97BAR GALAN
XIXLLIGA TEMP. 1997-98EL TOT
XXLLIGA TEMP. 1998-99BAR REIXACH
XXILLIGA TEMP. 1999-00BAR REIXACH
XXIILLIGA TEMP. 2000-01BAR GALAN
XXIIILLIGA TEMP. 2001-02DIDAC – CER
XIVLLIGA TEMP. 2002-03BAR EL PASO
XXVLLIGA TEMP. 2003-04BAR MUSICAL GOTIC
XXVILLIGA TEMP. 2004-05L´ANGEL D´ARAN
XXVIILLIGA TEMP. 2005-06DIDAC – CER
XXVIIILLIGA TEMP. 2006-07R. C. T.
XXIVLLIGA TEMP. 2007-08AUTOESCOLA FREIXEDAS
XXXLLIGA TEMP. 2008-09AUTOESCOLA FREIXEDAS
XXXILLIGA TEMP. 2009-10AUTOESCOLA FREIXEDAS
XXXIILLIGA TEMP. 2010-11L’ANGEL D’ARAN
XXXIIILLIGA TEMP. 2011-12L’ANGEL D’ARAN
XXXIVLLIGA TEMP. 2012-13L’ANGEL D’ARAN
XXXVLLIGA TEMP. 2013-14L’ANGEL D’ARAN
XXXVILLIGA TEMP. 2014-15L’ANGEL D’ARAN
XXXVIILLIGA TEMP. 2015-16LAS PALMERAS
XXXVIIILLIGA TEMP. 2016-17L’ANGEL D’ARAN
XXXIXLLIGA TEMP. 2016-17L’ANGEL D’ARAN
XLLLIGA TEMP. 2018-19J.J. COMERCIAL
XLILLIGA TEMP. 2019-20L’ANGEL D’ARAN
XLIILLIGA TEMP. 2020-21L’ANGEL D’ARAN
XLIIILLIGA TEMP. 2021-22L’ANGEL D’ARAN